Profesionálni strihači psov Slovenska o.z.

Poplatky

poplatky za služby psps 
 
  suma VS
členské na rok 40,- EUR 01
seminár/workshop podľa konkr. kurzu 02
groomland show podľa propozícií 03
sponzorské dary ľubovoľné 04
     
všetky platby uhrádzajte prosím vkladom alebo prevodom s príslušným VS podľa tabuľky na účet o.z.:
 
Profesionálni strihači psov Slovenska, o.z.
Sadová 12, Banská Bystrica 974 04, ICO 42300819
číslo účtu: 2920877840/1100
IBAN: SK89 1100 0000 0029 2087 7840
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Tatra Banka Slovakia
Tatra banka a.s. Slovakia

 

Pre ľahšiu identifikáciu platby uveďťe prosím do správy pre adresáta svoje meno ! Neidentifikovateľné platby budú považované za sponzorské dary o.z.

 

 

 

TOPlist