Profesionálni strihači psov Slovenska o.z.

Newfoundland seminar

NEWFOUNDLAND S GABRIELOU BENEDEKOVOU 

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR TU !! * ENTRY FORM HERE !!

Srdečne pozývame všetkých milovníkov tohto úžasného plemena na celodenný seminár zameraný na celkovú starostlivosť o (nielen) toto plemeno s jednou z top slovenských chovateliek newfoundlandskych psov - pani Gabrielou Benedekovou :)

You are welcome to our new one day long seminar with one of the best slovakian breeder of newfoundlands - Mrs. Gabriela Benedekova, which theme will be "Total care about newfoundlands" :)  

Témami semináru budú / Themes of seminar will be:

- správna starostlivosť o srst / good care about doublecoat

- nástroje a techniky úpravy, ako kúpať, ako česaťa  sušiť / requisite and techniques of grooming, brushing, bathing etc...

- štandardná a výstavná úprava  / standard and show grooming 

- správny handling, ako na to  / some tricks for good handling 

Seminár je vhodný pre majiteľov, chovateĺov, groomerov a všekých priaznivcov plemien s týmto typom srsti / Seminar is a good choise for owners, breeders, groomers and all lovers breeds with this type of coat, because it shouldn´t be only about cutting :) 

 
Dátum konania:  6. Máj 2018
Čas konania:  od 8:30 registrácia účastníkov
              registration
  od 9:00 začiatok semináru - teoretická časť + pred obedom ukážka správneho sušenia, česania, 
              start of the seminar, teory + first grooming presentation (drying, brushing, preparing the coat)
  12:00 - 13:00 obedová prestávka
              lunch break 
  13:00 - 18:00 poobedná časť semináru - strihová úprava 
                      afternoon part of seminaar - presentation of cutting the coat
cena semináru členovia psps o.z. 45,00 € / members of PSPS o.z.
  nečlen psps o.z. 75,00 € / others seminar visitors
 

POZOR !! Vaša prihláška bude akceptovaná až po úhrade min. 50% poplatku vopred na účet PSPS o.z. 

Profesionálni strihači psov Slovenska, o.z.
Sadová 12, Banská Bystrica 974 04, ICO 42300819
číslo účtu: 2920877840/1100
IBAN: SK89 1100 0000 0029 2087 7840
SWIFT (BIC): TATRSKBX

 

 

v cene semináru je občerstvenie počas celého dňa a certifikát o absolvovaní semináru / The price of seminar includes all day refreshments and graduation certificate for all visitors :)

   

Udalosť semináru  na facebooku  ...link for page of seminar on the facebook :)

TOPlist